علمی و پزشکی

واکسن‌های موجود کووید-۱۹ در برابر انواع سویه‌های کرونا اثربخش است

واکسن Covid-19 که در حال حاضر برای مقابله با بیماری در کشورهای اروپایی استفاده می شود ، می تواند مصونیت از ویروسی را که ویروس را آلوده می کند ، فراهم کند.

وی افزود: مقامات بهداشتی باید بسیار مراقب باشند تا میزان بیماری ناشی از ویروس هند افزایش یابد. اما اقدامات واکسیناسیون و کنترل می تواند از شیوع آن جلوگیری کند.

مدیر منطقه ای WHO در اروپا گفت: “تمام ویروس های Covid-19 که تاکنون ظهور کرده اند به واکسن های موجود پاسخ داده اند.”

کشورهای سراسر اروپا توزیع واکسن هاری را از شرکت های مختلف دارویی از جمله Pfizer ، Moderna ، Astrazenka ، Johnson و Johnson آغاز کرده اند.

وی گفت: “از زمان شناسایی ویروس B.1.617 در هند ، حداقل 26 کشور از 53 کشور سازمان بهداشت جهانی (WHO) آلوده شده اند.”

به نقل از رویترز ، وی اظهار داشت: “ما در حال مطالعه یک سویه جدید هستیم که می تواند به اندازه کافی گسترش یابد تا جای ویروس انگلستان را بگیرد.”

دکمه بازگشت به بالا