هرس پاچراغی درخت انگور

پرورش انگور در سیستم پاچراغی، بوته های انگور که یکی از بهترین شیوه های تولید انگور هست با تنه ای ایستاده و البته با کمک قیم تربیت می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر از خرید نهال کلیک کنید.
روش پاچراغی با هرس کوتاه معمولا درمناطق کم آب و دیم استفاده می شود .

که فاصله بوته ها از هم دیگر یک متر ونیم(1/5) تا دومترو نیم(2/5) و فاصله ردیف های کشت ۲ الی ٣ متر و موها به صورت ایستاده قرار میگیرند.

مراحل پرورش انگور در سیستم پاچراغی:

سال اول کشت

1- درپایان سال اول بعد کاشت دوشاخه یا بازو به وجود می آید، شاخه قوی تر را نگه داشته و شاخه ضعیف را از ته قطع میکنیم.

سال دوم کشت
2-
شاخه قوی را از بالای دو جوانه هرس میکنیم.

و در طول تابستان سال دوم از دو شاخه تولید شده شاخه ضعیف حذف و شاخه قوی که تنه مو را تشکیل خواهد داد.

از ارتفاع 50 تا 150سانتی متری قطع و با نصب قیم نگهداری میشود.

3- در پایان رشد سال سوم که تنه مو دارای دو شاخه اصلی می باشد

هر کدام را از بالای جوانه دوم هرس میکنیم (به صورت هرس کوتاه spur pruning) و مابقی جوانه ها و پاجوش ها هم حذف میشوند.

4- در سال چهارم تنه مو حداقل دارای چهار شاخه خواهد بود.

که سه تای آنها افقی و نزدیک به تنه می باشند را نگه میداریم و بقیه حذف میشوند.

و در پایان سال چهارم در انتهای مو 2 الی 3 جوانه باقی گذاشته و بقیه را هرس و حذف میکنیم.

5- در سال پنجم تنها درخت مو دارای سه بازو یا چهار بازوی اصلی و هر بازوی اصلی به طول 15 تا 35سانتی متر هست و هر کدام از بازوها حداقل 6 شاخه بارده خواهند داشت و هرس باردهی آنها انجام میشود.

6- در اواخر سال پنجم فرم پاچراغی تکمیل شده و تنه قوی شده و بوته اصلی بدون قیم ثابت
هرس تاک یا نهال انگور جهت افزایش باردهی درختان و افزایش قدرت رشد مو انجام میشود. در هرس تاک باید تمامی قسمت های آن یعنی ریشه و شاخه و خوشه و… درخت به خوبی هرس شود. هرس هربخش متفاوت است و براساس فرم در نظر گرفته شده باید انجام شود. در این بخش قصد داریم با انواع هرس مو آشنا شده و بدانیم کدامیک برای باغ ما مناسب تر است.

هرس فرم تاکستان در باغ های مختلف و با شرایط آب و هوایی مختلف متفاوت است. اما در کشورمان عمدتا درختان انگور را با روش های زیر هرس فرم دهی میکنند :

  1. هرس موهای خزنده یا خوابیده
  2. هرس پاچراغی
  3. هرس دیواری یا بادبزنی
  4. هرس سیستم دیواری یا ریسمانی
  5. هرس فرم چفته ای آلاچیق یا پرگولا
  6. سیستم چتری

که در ادامه به شرح هریک میپردازیم.

هرس موهای خزنده یا خوابیده :

این نوع هرس همانطور که از نام آن پیداست مناسب برای موهایی است که شاخه های آن روی سطح زمین یا پشته قرار میگیرند.

چگونه هرس موهای خزنده یا خوابیده انجام دهیم؟

طبق تحقیقات گوگل مپ پالیز نهال، پس از پایان سال اول که شاخه ها به خوبی رشد کرده اند. شاخه های رو به بالا باید هرس شوند. و شاخه های روبه پایین از بالای جوانه ی دوم باید هرس شوند.
در مناطق سردسیر معمولا موهای خزنده را هرس کوتاه میکنند. پس از هرس، باید تمامی تنه و شاخه ها را زیر خاک قرار داد.

هرس پاچراغی :

این هرس برای موهای ایستاده مناسب است.

 چگونه باید هرس فرم پاچراغی انجام داد؟

در پایان سال اول: از بین ۲ شاخه ی موجود باید یکی را که قوی تر است؛ انتخاب و شاخه ی ضعیف را هرس کنیم. شاخه ی قوی را از بالای جوانه ی دوم هرس میکنیم.

در تابستان سال دوم : از بین ۲ شاخه ی تولید شده، شاخه ی قوی را به عنوان تنه ی مو انتخاب و شاخه ی ضعیف را حذف میکنیم. شاخه ی قوی (تنه) باید از ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتری هرس شود. سپس با یک قیم ایستاده نگهداشته شود.
در پایان سال سوم : هر ۲ شاخه ی اصلی مو را از بالای جوانه دوم هرس کنید. همچنین پاجوش ها و شاخه های فرعی نیز باید هرس شوند.
سال چهارم : در این سال تنه ی مو ۴ شاخه اصلی دارد. ۳ شاخه افقی و نزدیک تر به تنه نگه داشته و باقی هرس میشوند. به این ۳ شاخه افقی، بازوهای تنه گفته میشود. در پایان تابستان این سال، باید تمامی شاخه ها از بالای جوانه ی ۲ تا ۴ هرس شوند.
سال پنجم : در این سال موی شما دارای ۶ شاخه بارده و ۳ بازو به طول ۱۰ تا ۲۵ سانتیمتر است. اگر موی شما قوی و زمین باغ غنی است، میتوانید ۲ انشعاب دیگر نگهداشته و باقی را هرس کنید. در این سال فرم پاچراغی کامل میشود.
سالهای بعدی : در سالهای بعدی باید ۱ شاخه ی میوه دهنده (نزدیک به تنه) روی هر انشعاب نگهداری شده و باقی هرس شوند. همچنین پاجوش ها و جوانه های اضافی نیز باید هرس شوند.
نکته: استفاده از قیم در این روش برای ایستاده نگاه داشتن مو ضروری است.

هرس دیواری یا بادبزنی :
در این روش باید برای درختان مو یک تکیه گاه داشته باشید. یا به وسیله ی قیم های دیواری آن را نگه دارید. به همین علت به آن فرم دیواری نیز گفته میشود. این سیستم در شهرهای آذربایجان غربی و خراسان بسیار متداول است.

هرس دیواری یا ریسمانی :

در این روش موها را روی سیم هایی ردیف کرده و سپس هرس ریسمانی انجام میدهیم. به همین دلیل نام آن هرس ریسمانی است. براساس نحوه ی قراردهی مو روی ریسمان و نحوه ی چینش، هرس ریسمانی انواع مختلفی دارد. یکی از مهم ترین انواع آن؛ سیستم کوردون و یا ریسمانی یک طرفه و دوطرفه است. در این روش نیز موها ایستاده هستند و شاخه ها روی ریسمان قرار میگیرند.
سیستم کوردون یا ریسمانی :
در این سیستم ۲ قیم چوبی یا ریسمانی قرار دارد که بین آنها سیم کشی انجام شده است. شاخه های مو روی این سیم ها قرار میگیرند. فاصله ی سیم ها از زمین نیم متر تا ۷۵ سانتیمتر است. و فاصله ی دو قیم از یکدیگر ۲۵ تا ۵۰ سانتیمتر میباشد.
در کوردون های دو طرفه باید ۲ شاخه ی فرعی را نگه داریم که برروی سیم ها قرار میگیرند.

بسته به میزان قدرت موها؛ آب وهوا و شرایط اقلیمی و میزان غنی بودن خاک، کوردون ها میتوانند طبقاتی باشند. در مناطق گرمتر میتوان ارتفاع کوردون ها را تا ۲٫۵ متر و به فاصله ی ۲٫۵ متر از یکدیگر درنظر گرفت.
هرس سیستم کوردون :
در هرس کوردون باید ۶ تا ۱۰ جوانه از هر شاخه ی بارده نگهداری و باقی هرس شوند. همانند سیستم بادبزنی، شاخه های مو را به سمت بالای سیم هدایت میکنیم.

هرس فرم چفته ای آلاچیق یا پرگولا

این هرس برای موهای طویل و تا ارتفاع ۲ متر مناسب است. قیم های تنه بلند و به یکدیگر به صورت داربستی متصل است. بازوهای چند ساله همانند یک سایه بان روی داربست قرار دارند.

هرس فرم چفته ای آلاچیق چگونه است؟

در این هرس باید از ارتفاع ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری بازوهای اصلی را کوتاه کنیم.

سیستم چتری

این روش هرس کمتر در کشورمان متداول است. در آن دو شاخه ی بلندتر منشعب از تنه را انتخاب کرده و انتهای آن را خم میکنیم. و بر روی سیم هایی که کشیده شده اند قرار میدهیم. بازوهای اصلی میتوانند ۲ متر و یا بیشتر باشند. این روش در افزایش کیفیت انگور بسیار موثر است.

در این سیستم ارتفاع بوته مو ۸۰ سانتیمتر و سیم ها ۷۰ سانتیمتر است. فاصله ی سیم ها از یکدیگر ۳۵ سانتیمتر است. فاصله ی بوته ها ۱٫۵ متر و ردیف ها در فاصله ۱۸۰ سانتیمتری از یکدیگر قرار دارند.

نتیجه گیری :
علاوه بر هرس های فرم دهی، باید هرس ریشه نیز انجام دهید. در این هرس ریشه هایی که در سطح خاک میرویند باید کوتاه شوند. ریشه های سطحی اگرچه باعث جذب آب و مواد غذایی میشوند، اما باعث از بین رفتن ریشه های عمقی خواهند شد. هرساله باید خاک اطراف تنه را کمی کنار زده و ریشه هایی که نزدیک به سطح خاک هستند را هرس کنیم.
نهالستان سعید قاسمی دارای بیش از نیم قرن تجربه در زمینه ی پرورش و فروش و دارای شماره ثبت اختراع و شناسنامه ی معتبر است.

دکمه بازگشت به بالا