اجتماعی

نهالکاری در ۶۰۰۰ هکتار طی سال گذشته

مدیر مرکز جنگل های شمال سازمان مدیریت منابع طبیعی و منابع آب با تایید اینکه در سال گذشته 6 هزار هکتار نهال کاشته شده است، پیش از این عنوان شده بود که در تمامی این فعالیت ها ستاد مردمی بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش روز یکشنبه (6 آذر) سلام آنلاین، مراسمی تحت عنوان کمپین ایران سبز قوی، ایران و جنبش جهادی با حضور چند دستگاه دولتی تحت عنوان طرح جهادی تولید و کاشت برگزار شد. یک میلیارد نهال طی برنامه چهار ساله با 30 میلیون اصله نهال آغاز می شود و در سال آینده به 250 میلیون نهال می رسد.

66 دستگاه برای اجرای این طرح همکاری می کنند. با توجه به اهمیت رفع آلودگی هوا توسط درختان و نهال ها و تولید آب توسط درختان، این طرح حائز اهمیت است و مراقبت از نهال ها علاوه بر کاشت با کمک 66 نهاد از جمله: وزارت آموزش و پرورش و … می باشد. از جمله اهداف این نشست است.

در حاشیه این نشست کامران پورمقدم مدیر مرکز جنگل های شمال سازمان مدیریت منابع طبیعی و منابع آب در حاشیه اقدامات انجام شده در سال گذشته در خصوص درختکاری، همکاری همه اقشار بیان کرد. نهادهای عضو در سال گذشته حدود 6000 هکتار عملیات بذرکاری و بذرکاری در جنگل ها و مراتع انجام شد و این مناطق با کمک جهادگران و نیروها و نهادهای کامل احیا شد.

وی افزود: شهریور سال گذشته برنامه ریزی برای یک کمپین مردمی انجام شد و اولین کار ما برای کاشت بذر در جنگل زاگرس آغاز شد و مورد استقبال مردم و سازمان های مردم نهاد قرار گرفت. آموزش و پرورش و غیره.

به گفته رئیس جنگل های خارج از شمال، در نتیجه این طرح ها در دی ماه، نهال کاری در سراسر کشور آغاز شد و عملیات در تمام مناطق کشور انجام شد. نکته قابل توجه این است که این اقدامات موقتی نیست و ادامه یافته و به هفته منابع طبیعی رسیده است و درختکاری، بذرکاری و کمپین های مردمی را جشن گرفته ایم.

وی گفت: امسال با دستور رئیس جمهور و تدابیر رئیس سازمان مدیریت منابع طبیعی و منابع آب، موضوع کاشت 1000 اصله نهال آغاز شده است. امیدواریم ستاد مردمی با قدرت بیشتری ایجاد شود و از آن استفاده کنند.

آقای پورمقدم تاکید کرد: سال گذشته با ورود به برنامه، برنامه ریزی اولیه سخت بود و همچنان در مکان خرید بذر، نهال و گونه محدود بودیم، اما امسال از گونه های اقتصادی احتمالی به صورت چندگانه استفاده شد. -نوع منظوره، کرد در مهدکودک ما تولید می شود و قابل استفاده می باشد.

وی افزود: طی یک ماه گذشته پتانسیل کاشت نهال در جنگل خارج از شمال را ترسیم کرده ایم که ظرف دو هفته آینده در سامانه پورتال سازمان ادغام می شود. در کنار این نقشه برداری ها، شناسایی و پتانسیل مناطق نیز آغاز شده است.

ادامه هید …

دکمه بازگشت به بالا