نامه سرگشاده به جامعه قضات صالح کشور

در این مدت علیرغم فراز و نشیب های فراوان به دلیل وجود قضات فاضل، شجاع و بی بها در این نهاد، رای صادر شد که به دلیل دقت در تاریخ قوه قضائیه ایران می درخشد.دلیل و رعایت قانون و شرع و مایه مباهات و مباهات جهانیان شده و اکنون منبع غنی دانش حقوقی است.که مورد توجه قرار می گیرد.

در این مدت قدرت قضایی قاضی شریف حمایت از حقوق عمومی و خصوصی و برقراری عدالت و تامین آزادی و آسایش مردم ایران در اسطوره و ارکان دستگاه قضایی بود. دانش. قضات ضعیف و گاه بدنام به لبنان فرستاده می شدند و به صورت انفرادی محاکمه می شدند.

3. پس از انقلاب اسلامی، با گنجاندن چهره های اجتهاد و گواهات در قوه قضائیه، امید روزافزونی به وجود آمد که دانش قانون تحت تکفیه تکامل یافته و توسعه یابد و نمونه ای از عدالت اسلامی و نمونه ای برای ارائه باشد. . جهان.

4. افراط گرایی دوران پس از انقلاب لکه ننگی بر چهره حکومت اسلامی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

5- در این روزگار که کشور ما دچار بحران شده و تمامی مشکلات ناشی از ناتوانی دولت در ارائه خدمات به دستگاه قضایی سرازیر شده است، قضات کشورمان با مشکلات جدی مواجه هستند. آن را امتحان کنید. امتحانات ناظر مردم ایران و عاقبت پروردگار متعال. الیشع الله تعالی!

6- آقایان! از شما انتظار داریم با توجه به موافقت قانونگذاران بصیرت و نظری بخصوص در بحث دما داشته باشید، اما همه عقلای عالم محلی برای هوشیاری کامل هستند. یادآوری تاریخ هرگز اشتباهات و تسامح در خون و مجازات غیرقانونی مردم را فراموش نخواهد کرد! به حدیث این نبوت توجه کنید;

اگر محدودیتی برای مسلمانان وجود داشته باشد، اگر آنها را برای مسلمانان جستجو کنم، آنها را دریافت خواهم کرد. (کنزال امل / 12971)

این عبارت شریفه در حالی از سوی پیامبر رحمت (ص) صادر شد که هنوز اثری از فکر تفسیر مضیق در داستان جنایی، چه در نیمکره غربی و چه در هیچ نقطه ای از جهان وجود نداشت.

7. اتخاذ شروط و رهنمودهایی در حقوق جزا ایران در مورد شرع امری پسندیده نیست، زیرا برای تفسیر و تبیین آنها باید به منبع صحیح عدالت و البته رجوع شود. ، دادگاه اجتهاد. در غیر این صورت، خدا تصمیم می گرفت که تصمیمات گرفته شده باطل است.

8. متأسفانه در این روزگار، افرادی که در مناصب بی کفایتی با الفبای قضاوت و درک دشواری های امر هستند، این وظیفه را به قوه قضائیه می سپارند و آنها را بی مهارت و غیرمسئول امر می کنند و هرگز بر قاضی شریف تأثیر نمی گذارند. عاقل و شجاع و محترم است و هرگز باعث غفلت و بی تفاوتی خداوند نسبت به علائم و جان ها نمی شود.

9. اجرای دقیق دادرسی کیفری، وسیله زیبای تمدنی و خرد انسانی و توجه کامل به رعایت حقوق متهم و در کنار همه این اصول باید رعایت شود.اصول انسانی-اسلامی را نیز در نظر بگیرید. احتیاط از کسانی است که در مناصب دادگاه عالی، به ویژه سمت های نظارتی هستند.

ربک لبالمراسد (فجر / 14) سلام بر او

سید مصطفی محقق داماد – 24 آذرماه

6565

دکمه بازگشت به بالا