اجتماعی

«مدرسه» نیازمند برنامه راهبردی و عملیاتی ویژه است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اجرای الگوی مدرسه مطابق با اسناد مبادله ای ضروری است گفت: رفت. از زمان تصویب و ابلاغ، پس از طی فراز و نشیب های فراوان، به الگوی عملیاتی سند تحول دست یافتیم تا در سطح مدارس اجرایی شود.

به گزارش سلام آنلاین، طرفی حسینی در نشست تخصصی تبیین الگوی مدرسه در راستای سند تحول بنیادین که به همت پژوهشگاه آموزش و پرورش و با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، سخنرانی کرد. مخاطب اصلی سند مبادله مدرسه است و مدرسه باید سازمانی راهبردی باشد که مدیر را یک مدیر راهبردی بداند و بداند که باید برنامه و عملیات راهبردی ویژه ای برای مدرسه خود داشته باشد. بنابراین، تفسیر تغییرات سند در سطح مدارس و سطح آگاهی مدیران، معلمان، دانش‌آموزان و والدین که ذینفعان اصلی این سند هستند، حائز اهمیت است. این مدل تلاشی است برای دستیابی به درک کلی از ابعاد و هماهنگی یک مدرسه در مستندسازی انتقال بین سطح ستاد به وضعیت و اسناد و ذینفعان اصلی به عنوان عناصر و ارکان مدرسه.

طرفی حسینی تصریح کرد: اگرچه تجربه مشابهی در حوزه برنامه ریزی مانند برنامه ریزی و برنامه ریزی تعالی در وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ وجود دارد، اما باید به آن توجه شود، اما باید برای تغییر سبک تلاش کرد. او با نگاهی متفاوت و درک جدید، با ایجاد این الگو، نظر را در سطح مدرسه دنبال کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش الزامات کلیدی و اساسی برای دستیابی به این هدف را برشمرد و گفت: تفویض اختیارات غیرمتمرکز به مدیران از مهم ترین الزامات این الگو است. در صورتی که در آیین نامه اجرایی مدرسه که جزء سند است از نظر سیستم مدیریت و مدیریت مدرسه تغییر کند و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد، تلاش می شود این حق واگذار شود. مسئولان، اما مدیریت میانی به دلیل برداشت های متفاوت از این موضوع، گاه مانع اجرای درست آن می شد. بنابراین برای اجرای این الگو نیازمند هماهنگی و یکپارچگی در سطح سیاستگذاری و اجرا در تمامی سطوح مدیریتی نظام آموزشی هستیم.

طریفی حسینی با تاکید بر اینکه تغییر تدریجی و فرهنگی است و نه نظارتی، گفت: این تغییر باید از حداقل ها یعنی مدارسی که نیاز به عقل سلیم دارند، در مورد تحول و ویژگی های ما به عنوان یک مدرسه متعادل با تعامل موثر و مستقیم باشد. بحث و گفتگو بین کارکنان و کارکنان در سطوح مختلف مدیریت، تا سطح اصلی.

وی در ادامه بر لزوم ایجاد تعهد و ایمان ملی در بین مدیران برای پیمودن مسیر تحول و لزوم توانمندسازی مدیران به عنوان برنامه ریزان و مدیران آموزشی در سطح مدارس تاکید کرد و ابراز داشت: مدیران به صلاحیت های عمومی مورد توجه ویژه قرار می گیرند. پرداختن به صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی مدیران و تخصص آنها در روش‌های تغییر و ابعاد و مختصات یک مدرسه با توجه به اسناد تغییر، برای مدیریت آموزش و پرورش و تغییر در نظر گرفته شده در اسناد تغییر و در این دوره توانمندسازی مهم است. در جنبه های مختلف نیز باید به دانش، نگرش و مهارت های حرفه ای آنها توجه شود.

معاون مدارس ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بر نقش مدیران در هدایت فرآیند گذار تاکید کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش دارای بزرگترین شبکه نیروی انسانی و گسترده ترین شبکه زیرساختی در کشور از نظر تعداد مدرسه و آموزشی است. و لازم است به ما اجازه دهیم که با هم عمل کنیم و آنها را شبکه کنیم. وی گنجاندن مدیران و مدارس موفق را نقطه اوج کار انتقالی برای الگوسازی سایر مدیران و مدارس کشور، یکی دیگر از الزامات رشد و توسعه الگوی مدرسه منسجم بر اساس اسناد تبادلی در مدارس کشور دانست .

تعریفی حسینی از دیگر ملزومات اجرای هر چه بهتر این الگو، تدوین تجربیات مدیران در فرآیند الگوسازی در مدارس و تمرکز بر تجربه و کار در گذشته است.

وی در ادامه نقش پژوهشکده های آموزشی را در آمارگیری و مستندسازی تجربیات مدیران در فرآیند ایجاد این الگو در مدارس یادآور شد و افزود: نگارش کاربردی زمانی که با دیدگاه های علمی و حمایت های پژوهشی همراه باشد در نهایت منجر به پیشرفت خواهد شد. و کمال مدل شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش نظارت و ارزیابی سیستماتیک مرکز ارزیابی عملکرد و مرکز تضمین کیفیت و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش را در فرآیند استقرار این الگو در مدارس کشور از جمله الزامات موجود می داند وی گفت: چارچوب ها باید مطابق با این الگو باشند و باید اصلاح شوند.

به گفته تعریفی حسینی، یکی دیگر از ابعاد بحث فناوری، استقرار فرآیند مدیریتی در سطح مدارس در سراسر کشور است که با طراحی داشبوردها و سیستم های مستحکم، باید شرایط استقرار و نظارت بر شیوه های بهینه مدارس فراهم شود. پیشنهاد.

به گزارش روابط عمومی مدیر دبستان در پایان وی ضمن تشریح فعالیت ها و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی در خصوص اجرای این الگو خاطرنشان کرد: همه وجود دارد. به عنوان رهبران آموزش و پرورش و تیم های آموزشی و پرورشی و دوره های توانمندسازی در تابستان و سال تحصیلی پیش رو، تلاش می شود تا سخنرانی های فراگیر در بین مدیران کشور ایجاد شود و مجوز ارائه این الگوی عالی به آنها ارائه شود. در مدارس ابتدایی کشور از آنلاین 1403 تا

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا