عمومی

مجلس، بدون لیست ؟ – سلام آنلاین

این در حالی است که کار امروز سازمان تقریباً برای نظام حکومتی اساسی است، اما ممکن است برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات این دوره حساس نیاز به تفکر جدیدی داشته باشد!

بررسی برداشت ها و افکار عموم مردم، آنچه در اخبار و اینترنت مشاهده می شود نشان می دهد که اکثر مردم از گروه ها و انواع بازی ها و همچنین لیست بازی ها کمی دلزده هستند؟ یا حداقل علت اصلی مشکل در کشور را قمار باندی و ایجاد فضای قمار در میان برخی گروه ها می دانند؟

شایستگی کار این سازمان مشخص است، اما شاید در ایران کنونی، پس از انقلاب و حکومت حاکم، دیدگاه های داخلی متفاوتی وجود داشته باشد، اما با ظاهر مطلوب و یونیفرم، دغدغه مردم بیشتر از همیشه است. اگر مثل قبل به لیست رای می دادند، فکر می کردند که عاقبت کار چه می شود. در مقیاس بزرگ، گذشته را به آینده به درستی تفسیر می کنند!؟

وقتی با افراد مختلف در مورد نامزدی صحبت می کنم، آیا نظرات کلی یکسان است؟ بدون فهرست رای دهندگان، آیا می توانید بهترین نماینده منتخب باشید؟ و ما هم پیوستیم!؟ حال، اگر موضوع علنی باشد و مردم آن را مانعی برای دسترسی به رای دهندگان خود بدانند، شاید احزاب و سازمان هایی که لیست را فاش نمی کنند برای حضور بیشتر رأی دهندگان بهتر باشد و حتی هر طور که می خواهند انتخاب کنند. افراد شایسته؟

تصور می‌کنم در این مدت، حتی فهرست رای‌دهندگان به صورت معکوس اجرا می‌شود و این امکان را برای رای‌دهندگان فراهم می‌کند که شرکت نکنند، بلکه به طور مستقل شرکت کنند. من قول می دهم که مردم امروز به این مفهوم جدید تمایل دارند.

معلم نمونه کشوری

دکمه بازگشت به بالا