عمومی

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

علاوه بر این، از کلانتری جدید خواست که با زیردستان کارهای خیر انجام دهد و از ظلم جلوگیری کند. موضوع عدالت خواهی در این فرمان جالب است. حالا نمی دانیم این کار را انجام دهیم یا نه.

فرمان همایون شرف به این دلیل اعمال شد که مفهوم شناور جناح راست و توانایی اعلام آنلاین روشنگری حقیقت اساسی بود. رفاه کافه های فقیر و سوژه ها و آزادی های فقیر و فقیر ممکن است به همین دلیل باشد که در این زمان که ارباب و رعیت و ارباب بنیچه الکای نایین از میرزا عبدالباقی کلانتری آن شهر خبر داده است. سوء استفاده و زورگویی و سوء استفاده از انواع و اقسام آنها و رفتار او را نمی پسندندپیش از این بر اساس این فرمان، این شهر به اجداد نجابت و رفعت‌العلی، حامیان نظام میرزا ابوالبقاع واگذار شده بود. مشار الیه خوش اخلاق و شایسته و شایسته این خدمت است و از پاسگاه پلیس قدردانی و قدردانی می کنند. ….بنا به درخواست استاد اعظم و صاحب بنیچه، از همان آغاز ایلان ایال، پاسگاه شهربانی توسط عبدالباقی، که در بالا ذکر شد، به اشراف و جلالت اعلیحضرت تبدیل شد. او با کافه اجازه، زیردستان و ضعیفان که همه راضی و سپاسگزار اعمال نیک او هستند، برخورد دارد… نباید اجازه دهد که ظلم به ضعیفان و زیردستان توسط قدرتمندان انجام شود و ظلم و ستم را نفی کند. او مسلط و رستگار می شود، بدکاران و دزدان را نهی کنید.…. (احکام و چهره های صفوی و قاجار، کتابخانه مالک، 1398، ص 77-79)

6565

دکمه بازگشت به بالا