فردای انتخابات – سلام آنلاین

رای گیری فردا به پایان می رسد. این انتخابات فردا می تواند از امروز به بعد برگزار شود. اگر کاندیداها هر کدام را یک توانایی و سرمایه بدانند و فقط حامیان را بگذارند، فقط رقابت کنند، سرمایه را نسوزانند و فردای انتخابات که روز ساختن و تحقق امیدهای مردم است، ظرفیت است. و سرمایه اعتماد و اقتدار خواهد داشت و در چرخه مدیریت، اعتماد مردم را به همراه خواهد داشت.

به گزارش سلام آنلاین، فریدون حاجی پور؛ یک کارشناس ارشد سیاسی در یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت:

1. انتخابات واقعاً عرصه رقابت برای به دست آوردن ترجیحات و انتخاب های مردم است. شناخت نیازهای افراد و ارائه محصولات بر اساس نیاز هر کاندیدا رقابتی را ایجاد می کند که می تواند ایده های مثبت و منفی بسیاری را بیان کند. کسب رضایت مردم قطعا نیازمند رقابت است نه مبارزه.

منطق وضعیت نامیده می شود نه شورش موقعیت. ادبیات و پیشنهادات مبتنی بر اخلاق می آفریند، نه عصیان و بلاغت که در غیر این صورت کثیف می شود و در نتیجه در فعالیت های انسانی که به معنای ترجیح است، جایی نخواهد داشت. اخلاق رقابت، توجه عمیق به نیازهای انسان، فقدان واقعیت، جستجوی مناسب بودن هیجان و عقلانیت و غیره را می توان به عنوان توافق و وعده پیش فرض به عنوان بخشی از رقابت سالم تعریف کرد.

2. راهبرد بی امان نظام جمهوری اسلامی به شدت مشارکتی است و بس. اهمیت این مشارکت به معنای حضور قطر و اعضای آن در انتخابات و ساختن آینده آنهاست. بازیگران این عرصه نیز کاندیدایی هستند که در دل و متون نظام رشد کرده و در سمینارهای بزرگ ساختن ایران قدرتمند بیشتر شده اند. آگاهی و درک مأموریت، چه نامزدها و چه حامیان، فعالیت ها و رقابت ها را اخلاقی تر، هوشمندانه تر، متفکرانه تر و در نهایت صمیمانه تر می کند تا شور مبتنی بر روح را برانگیزد و به حذف معنا بدهد. و نفی تخریب.

3. انتخابات فردا تمام می شود. این انتخابات فردا می تواند از امروز به بعد برگزار شود. اگر کاندیداها هر کدام را یک توانایی و سرمایه بدانند و فقط حامیان را بگذارند، فقط رقابت کنند، سرمایه را نسوزانند و فردای انتخابات که روز ساختن و تحقق امیدهای مردم است، ظرفیت است. و سرمایه اعتماد و اقتدار خواهد داشت و در چرخه مدیریت، اعتماد مردم را به همراه خواهد داشت. پس امروز نامزدها و هواداران باید از انتخابات فردا مطلع شوند. انتخابات برد و باخت. اما اگر استراتژی اصلی مشارکت جمعیت های بالا باشد، در زمینه شکست هیچ قطعیتی وجود نخواهد داشت، همه آنها پیروز می شوند و اگر انتخاب کم باشد، باز هم موفق خواهد بود زیرا همه آنها توانمند هستند. و آماده فعالیت در زمینه های دیگر. پس لطفاً چیزی برای تکیه کردن وجود دارد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا