عمومی

طرح خطرناک اصلاح قانون اساسی!

در این یادداشت توضیح دادم که در حال حاضر تلاش برای اصلاح قانون اساسی نه تنها مثبت نیست، بلکه به دلایل زیر حتی این پیش نویس قانون می تواند بسیار خطرناک باشد.

1. دو جریان اصلی سیاسی این کشور نمی دانند که قانون اساسی فعلی خواهان ادامه است. اصلاح طلبان فعلی و منتقدان داخلی نظام خواهان تقویت نظام جمهوری در قانون اساسی، محدودیت قدرت رهبری و زمان بندی آن و از سوی دیگر کاهش اختیارات نهادهای منصوب هستند. حزب پوپولیست حاکم نیز مخالفت خود را با برخی از اصول قانون اساسی فعلی اعلام کرده است. اقدامات حزب حاکم در تخطی از این اصول در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که اگرچه از علنی کردن مطالبات خود سرباز زده‌اند، اما از قانون اساسی فعلی ناراضی هستند که عوارضی دارد و اغلب مجبور به سوء استفاده از آن می‌شوند. تنها دلیلی که حزب حاکم از حمایت آشکار از اصلاحات قانون اساسی خودداری می کند، عدم حمایت عمومی است. محافظه کاران در صورت اعتماد به حمایت مردم از تغییرات قانون اساسی و محدودیت در اصول جمهوری خواهی از ادامه و اصلاح قانون اساسی تردید نخواهند کرد.

2. بر اساس اصل 177 قانون اساسی، شورای نظارت که مسئولیت تدوین قانون جدید را بر عهده دارد، اکنون در اکثریت است. رؤسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان تعدادی از خبرگان، مجلس، دادگاه ها، دولت، مجلس رسمیت یافته و نمایندگان منصوب رهبری باید قوانین جدید را تدوین کنند. اکثر این اعضا افرادی هستند که عضو شورای نگهبان بوده و یا از شورای نگهبانی سختگیر عبور کرده اند که فیلتر را تایید می کند. با این ترکیب، طبیعی است که دغدغه اصلی آنها تضعیف نهادهای منتخب به نفع نهادهای انتصابی و مشروعیت بخشیدن به اقدامات خلاف قانون اساسی است که عموماً در دو یا سه دهه اخیر رخ داده است.

3. آنچه تاکنون باعث شده است که یک حزب حاکم و سایر منتقدان از اصلاح قانون اساسی خودداری کنند، از نتایج و بازی مبهم ناامید شده است. حزب حاکم اکثریت شورای بررسی را در اختیار دارد و منتقدان اکثریت افکار عمومی را در اختیار دارند. در نتیجه هر دو جریان ترجیح می دهند وارد چنین بازی پر ریسکی نشوند. اما تجربه انتخابات 1400 نشان می‌دهد که حزب حاکم به دلایلی که در بالا ذکر شد، در ابتدا با چنین مشکلی مواجه نمی‌شد، اما در صورت اصرار منتقدان برای اصلاح قانون اساسی، از تغییر در عمل استقبال می‌کرد. قانون اساسی جدید که توسط همه شوراهای محلی تهیه شده است، با سرنگونی جمهوری به رای مردم گذاشته خواهد شد. حزب حاکم اشاره کرده است که در صورت کنترل، دیگر نگران مشارکت کم مردم یا همه پرسی قانون اساسی نخواهد بود. با تجربه دو انتخابات گذشته فقط چند صباحی به نتیجه کارشان فکر کردند نه حرف مردم!

دکمه بازگشت به بالا