عمومی

شرکت در انتخابات یک تکلیف است/ ضرورت انتخابی آگاهانه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

مهرداد ویسکرمی در و سخن گفتن وی با تأکید بر حداکثر میزان مشارکت در 1400 انتخابات به خبرنگار آنلاین گفت: “باید تلاش شود تا بتوانیم با انتخاب درست پیش برویم.”

وی گفت: “هرچه رئیس جمهور بیشتر حمایت و انتخاب شود ، قدرت بیشتری نیز دارد و قدرت را اعمال می کند.”

نمایندگان مردم کرام آباد و چگنی وی در شورای اسلامی افزود: “ما امیدواریم كه مردم با یك انتخاب آگاهانه و با بررسی برنامه های نامزدها و مباحث آنها ، با یك انتخاب پرشور رای دهند.”

ویسکرمی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه نباید فکر کنیم راه حل مشکل سرکوب انتخابات است: انتخابات به صورت سریالی برگزار می شود و شرکت می کند و مجموعه ای انتخاب می شود

وی گفت: “ما باید حق خود را برای این انتخاب به رسمیت بشناسیم و ما وظیفه داریم از این حق به درستی استفاده كنیم.”

نمایندگان مردم کرام آباد و چگنی وی در شورای اسلامی افزود: “انتخابات به همان اندازه كه قانون اساسی و انقلاب اسلامی برای مردم ایجاد می شود ، یك الزام است.”

ویسکرمی با تأکید بر اینکه برخی از مشکلات امروز ما ناشی از انتخاب های نادرست است ، می گوید: “ما باید انتخاب های خود را بهتر و واضح تر کنیم.”

وی با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شورا دو انتخابات اصلی در کشور هستند ، گفت: “در هر صورت ، رئیس جمهور دومین فرد قدرتمند کشور است” تمرین کنید.

نمایندگان مردم کرام آباد و چگنی وی در شورای اسلامی افزود: “قطعاً یک رئیس جمهور توانمند می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.”

ویسکرمی گفت: آنچه فکر می کنیم غیرممکن است ، عطوفت ، کوشش ، پشتکار و جدیت است.

دکمه بازگشت به بالا