تازه های کسب و کارعمومی

شرایط ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد

قررات مربوط به ورود خودرو توسط مسافران خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور ( به استناد ماده 193 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي ) :

مسافران خارجي و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه با وسائط نقليه شخصي خود وارد كشور مي شوندهرگاه براي وسيله مزبور جواز عبور (كارنه دوپاساژ يا تريپتيك يا ديپتيك ) از كانونهاي جهانگردي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسايط نقليه شخصي سال 1954 منعقده در نيويورك در دست داشته و به گمرك ورودي ارائه دهند مي توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار كارنه بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده نمايند و يا درمدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند.

بیشتر بخوانید : youtube.com

ضمنأ ،‌ وارد كننده خودرو شخصي اعم از صاحب دفترچه و يا وكيل قانوني او كه مجاز به استفاده از خودرو مي باشد بايستي داراي شرايط لازم به شرح ذيل باشد:
1 ـ براساس تبصره 2 ذيل ماده مرقوم ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حد اقل ششماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.

شرایط جدید گمرک برای ورود موقت خودرو ابلاغ شد - تکراتو

2 ـ‌ خارجيان به شرطي مجاز به ورود خودرو مي باشند كه مقيم ايران نبوده و بصورت مسافر وارد كشور شوند كه در اينصورت مدت مجاز توقف خودرو در داخل كشور حداكثر به ميزان ويزاي آنان تعيين مي شود.

بنا به اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، شرايط ورود موقت خودروي شخصي هم‌وطنان ايراني مقيم خارج از كشور به خاك ايران عبارتند از:
1- رعايت ماده 193 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر:

الف: همراه داشتن جواز عبور كارنه دوپاساژ براي خودرو و مقيم بودن در خارج از كشور

ب: اقامت در خارج از كشور، حداقل شش ماه متوالي قبل از ورود به ايران

2- با توجه به عدم‌پذيرش بن بيمه، ورود موقت خودرو مستلزم توديع سپرده نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي به ميزان يك‌برابر حق ورودي به علاوه 50 درصد ارزش خودرو است.

به زبان ساده تر بايد بگوئيم كه صدور پروانه ورود موقت براي اتومبيل هاي مسافرين وارده به كشور صرفاً براي آن دسته از مسافرين انجام خواهد شد كه اولاً مقيم خارج از كشور بوده و ثانياً شرط شش ماه اقامت متوالي را در كشور مربوطه داشته باشند .

  • مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي شرايط فوق الذكر مي باشند و با خودروي شخصي خود وارد كشور مي شوند هرگاه براي آن خودرو جواز عبور از كانونهاي جهانگردي كشورهاي ملحق به (كارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرك ورودي ارائه دهند مي توانند متناسب با مهلت ويزا و حداكثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه الضمان به گمرك ، از وسيله نقليه خود در كشور استفاده كنند و در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند .
  • ورود موقت خودرو سواري شخصي به همراه مسافر به صورتهاي زير امكان پذيراست :

1- خارجيان و ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند با دريافت دفترچه تردد ( كارنه دوپاساژ يا تريپ‎تيك ) و تطبيق نام دارنده كارنه مندرج روي جلد دفترچه كارنه با وارد كننده خودرو و همچنين تطبيق مشخصات خودرو با مندرجات كارنه از كانونهاي اتومبيل‎راني كشور مبدأ كه براي ايران معتبر بوده – با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبني بر اعتبار آن براي ايران و همچنين عدم قيد ايران در مهر بيضي شكل ضرب شده بر روي كارنه – و تاريخ اعتبار آن منقضي نشده باشد ( تاريخ انقضاي اعتبار روي جلد كارنه قيد شده است ) ، نسبت به ورود موقت به كشور اقدام كنند .

2- مدت مجاز اقامت خودروهايي كه به صورت ورود موقت به كشور وارد مي شوند 3 ماه خواهدبود و پس از مدت فوق بايد از كشور خارج شود . تمديد مهلت هاي مذكور منوط به موافقت قبلي گمرك ايران خواهد بود .

3- خودرهاي شخصي كه به صورت موقت و براي تردد بيش از ده روز وارد كشور مي شوند جهت اخذ پلاك موقت شهرباني پس از اخذ گواهي مربوطه از گمرك مرز ورود بايد به اولين واحد شماره گذاري راهنمايي و رانندگي كه در گواهي صادره از گمرك مرز ورود مشخص شده ، مراجعه نمايند.

4- كساني كه به دلايلي موفق به اخذ دفترچه كارنه دوپاساژ يا تريپ تيك نشده اند ، مي توانند در مرز ورودي با سپرده نقدي و يا ضمانت نامه بانكي يا تضمين بيمه نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعايت شرايط مقرر ( در صورت ايراني بودن اولاً مقيم خارج باشند و ثانياً حداقل 6 ماه اقامت متوالي در خارج از كشور و در مورد خارجيان داشتن ويزاي معتبر توريستي ) اقدام نمايند .‌ اين روش به دليل طولاني بودن مراحل اداري توصيه نمي شود .

اجاره ماشین در دبی دارای شرایط خاصی است که هر کسی نمی تواند اجاره ماشین در دبی را انجام دهد

برگرفته از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

دکمه بازگشت به بالا