عمومی

سیدمحمود دعایی؛ در مقام محمود

اولین:
ترس و حالت تهوع دو اکسیر هستند که در کسی متبلور می شوند. آرامش را در بدنش می دمد. سعدی (علیه السلام) از درد نداشتن می گوید

چگونه می توانم شکرگزار این نعمت باشم؟
من به زور به مردم ظلم نمی کنم.

زبان نامرئی نیز می گوید:
به دنبال آزار و اذیت نباشید و آنچه را که می خواهید انجام دهید
که در شریعت ما چیزی جز گناه نیست.

اما ناراحت نشدن مهمتر از صدمه نخوردن است زیرا مردم همیشه در رنج هستند. ریشه رنجش در انتظارات برآورده نشده نهفته است. شمس تبریزی گفت: اگر انسان رنج می برد جنگی است که با خود دارد (ماده 2) این جنگ همان فشار روح بر آرزو و انتظار است.

حافظ علیه رحمت سخن می گوید

صادق، سرزنش و شاد باشید
سپس در راه ما بی وفا به رنج است

همچنین گفتند:
اگر در حضور رنج و شکست نارنجی می خواهید
مرنجان و مرنج و کیست که مرنجان را آزار داد

آزار و شکنجه را ببینید و همچنین صادق باشید. این ویژگی افراد است که مزاحم یا مزاحم نباشند.

دعا؛ او به کسی صدمه نزد و به کسی صدمه نزد.

دومین:
روح نادرها قربانت باد
که کم و بیش به کم و بیش برنگشت

نماز مرد نادری است که روش نفی را بر اسقاط ترجیح می دهد و اولاً صاحب دنیا نمی شود.

علامه طباطبایی چونگ فرمودند:
ظواهر ظاهری بدتر از بت های ظاهری است زیرا بت های ظاهری استقلال محسوب نمی شوند زیرا: (ثمرات زندگی جلد 3 صفحه 203)

این دعایی است که بدن خود را بی اراده به پیراهن رها کنی (تا پیراهن نخواهی بدنت را رها کن).

مصمم چون نمی توانست خوب زندگی کند.
صاحب چون آدم خوبی نیست

رهبر معظم انقلاب در پیام خود تأکید کردند: دوستی شما.

سوم:
عشق را در این دریای عمیق بشناس
غرق شدند، به آب کثیف برنگشتند.

تلاوت حضرت مولی الموحدین در خطبه 183 نهج البلاغه

بدن را از من دور کن آن را از بدن خود بیرون بیاورید و به روح خود بدهید.

نماز باعث می شود بدن برای تغذیه روح سخت کار کند.

چادر به پشت نمازگزار نگاه کرد و چادر را از چشمانش کنار زد. او خود را آفرید و هرگز از رویارویی با نظرات دیگران که هنوز کامل نشده بودند عصبانی نشد.

او همیشه برای درست کردن کار درمانده به دیگران مراجعه می کرد. افراد زیادی هستند که حاضرند برای دیگران کار کنند، اما از پرداخت هزینه کار دیگران خودداری می کنند، اما او برای این کار دعا کرد و هرگز به فکر کسی نبود.

چهارم:
آنها جدایی را به شما نشان می دهند
«توحید مواد افزودنی را از بین می برد»

حذف افزونه ها به این معناست که هیچ چیز را بدیهی نگیرید. با این معیار، او یک دعای توحیدی بود، زیرا هرگز خدمتی را که برای خود انجام داده بود، بر عهده نمی گرفت. نویسنده در طول سال های آشنایی با این مرد خدا، هرگز ندید که او از اعمال نیکش ستایش کند. او این ویژگی ها را ندارد، اما ملکه وجودش است. آخرین جلسه ما چهارشنبه 25 ژوئن همین ماه است. در اتاقش در موسسه اطلاعات، مثل همیشه خوشحال نبود. به نظر او همه محترم هستند.

پنجم:
عاشق شوید و یک روز دنیا کار خواهد کرد
نقش ناخوانده هدف کارگاه

دعا واقعاً عشق است. عشق این هدیه را به زوج می دهد که می تواند توجه او را از زوجین منحرف کند. دعایی عاشق مسابقه است و فصل شکسته نمی تواند از این عشق بکاهد. دیدنش انرژی مثبت میده ناپدید شدن او منطقی بود

تا زمانی که بمیری زنده ای
نه به خاطر اینکه مردی (سنایی)

سید محمود دعایی در جایگاه محمود ماند و محمود رفت.

خاطرات نخبگان سلام آنلاین برای سید محمود دعایی

سیدمحمد ییایی;  اتوبوس های مسافربری به جای وسایل نقلیه ضد گلوله

دکمه بازگشت به بالا