عمومی

رویکردی تمدنی به نقش زن در تدبیر منزل

اهمیت خانواده به عنوان نهادی که نقش مهمی در پیدایش، پویایی، ماندگاری و گسترش تمدن دارد، به ویژه نقشی که زنان می توانند یا باید در این زمینه ایفا کنند، نیازمند بررسی بیشتر است.

قبل از ذکر وظایف یا مأموریت های مهم خانواده، باید به دو نکته اساسی اشاره کرد:

نخست، فیلسوفان یونانی و در نتیجه متفکران اسلامی، هم حکمت نظری و عملی و هم حکمت عملی را در اخلاق، سیاست سیاسی و تدبیر خانه محدود کردند. از نظر آنان، اداره امور خانه و خانواده زنان یکی از مهم ترین جنبه های حکمت عملی است.

دیگری تمدن است، اگرچه عموماً به مظاهر پیشرفت و پیشرفت اعم از صنعت، فناوری، مهندسی، عمران، معماری، هنر و دستاوردهای دیگر معروف است، اما باید توجه داشت که همه اینها نتیجه و محصول یا نتیجه و اصول است. . تمدن پذیرفته شده، اعم از زندگی شهری و مذهبی، حماقع قع به نوعی از زندگی اطلاق می شود که در آن امکان حداکثر همزیستی، برابری و آزادی مبتنی بر عدالت و قانون فراهم شود. البته اگر جامعه ای چنین باشد نوآوری و تولید و پیشرفت در آن صورت می گیرد که تمدن از مظاهر و آثار مشهودتر و اساسی تر است تا تمدن را نمی توان آورد از کجا. .کرد.

با در نظر گرفتن موارد فوق، مهم ترین وظایف محول شده به خانواده ها و مراقبین یعنی زنان را می توان به اختصار در پنج مأموریت اساسی تعریف کرد: با چالش هایی مواجه است، اما نقش اساسی آن همچنان قابل بررسی است.

1. توجه اعضای خانواده به ویژه فرزندان به ارزش‌ها و خاستگاه زندگی دنیوی و امرار معاش و کسب درآمد و نیز نحوه برخورد با این اتفاق، وظیفه مهمی بر دوش بسیاری از زنان و مردان است. . مردم بدبخت از آن خبر ندارند. امروزه کودکان، به ویژه در زندگی شهری، طوری بزرگ می شوند که گویی در خانه یا در اتاق هتلی که دیگران به آنها خدمت می کنند، جشن می گیرند.

2. تعهد و مسئولیت فردی در قبال جامعه و دیگران از دیگر رسالت های خانواده است که باید مورد توجه قرار گیرد. افراد از اعضای جامعه هستند و در فراز و نشیب آن دخیل هستند، بنابراین نمی توان آنها را کاربر یا ناظر رویداد دانست. پذیرش مسئولیت اجتماعی و انجام تعهدات انسانی باید در همه نهادینه شود، در غیر این صورت باری می شود و جامعه را آشفته می کند.

3. زندگی انسان بدون حضور دیگران امکان پذیر نخواهد بود و قدرت آن با ایثار و از خود گذشتگی پیوند خورده است، پس باید یاد گرفت که این نوع از خودگذشتگی و ایثار را در مقابل دیگران تمرین کند و از خود بپرهیزد. خودخواهی و زیاده روی.

4. علاوه بر موارد فوق، اجرای بیان و مداخله در تصمیم گیری در خانه یکی دیگر از رسالت های خانواده است که افراد را نسبت به جامعه ای که در آن قرار خواهند گرفت، نگران می کند. بدیهی است ایفای چنین نقشی مبتنی بر بازخوانی این دو کلمه با احترام و ادب است و باید در آنها تجدید نظر کرد. در تعاریف عام و سنتی این دو اصطلاح، پذیرش، اطاعت و تسلیم نه تنها برای رویکردهای زیستی، اجتماعی و تمدنی نامطلوب شناخته می شود، بلکه پیامدها و خطرات قابل توجهی نیز دارد. یک مقیاس بزرگتر .، دیکتاتوری بده.

معنی آداب و احترام پذیرش غیرمنطقی سخنان پدر و مادر سالخورده یا دیگران را نباید به احترام به مقام آنها با نشان دادن اشتباهات و خطاها و بیان عقاید و نظرات اصولاً مشخص و با چنین گفتاری محاسبه کرد. باید به مطالعه دقت کرد.

5. برخورد با دیگران و آموزش مهارت های مکالمه یکی از مهمترین وظایف در زندگی متمدن خانوادگی است. واضح است که گفتگو با مکالمه متفاوت است. در مکالمه به طرف مقابلی که به صحبت های او گوش می دهد احترام بگذارید که ممکن است درست باشد و همچنین احتمال خطا در کلام او و در نهایت جستجوی حقیقت مهم است و اگر کسی با طرف مقابل تعامل دارد. این نوع ظاهر بسیار مهم است. از تندخویی و تبعیض طبیعی پرهیز می کند و تساهل اخلاقی و تحمل رفتار را انجام می دهد. این مهارتی است که می تواند به عنوان یک نهاد خانواده و تحت کنترل زنان سازماندهی شود.

به عبارت دیگر اگر زنان خانه دار مدیریت صحیح داشته باشند، جامعه از تمدن درست و شایسته برخوردار خواهد شد. البته واضح است که نشان دادن این ماموریت ها به معنای نفی مسئولیت مردان یا مدیران جامعه نیست، بلکه تاکید بر اهمیت نقش زنان در زندگی متمدن است.

دکمه بازگشت به بالا