عمومی

روز مادر به نام او باشد   

فاطمه فاطمه است (1) اختیار خود را از نار می گیری

اگر می خواهید با او دعا کنید، به نفع خود اقدام کنید.

صمیمی بود، کوچک و بزرگ، و رفتار خوبی با خودش نداشت.

گفتگو با او بدون شک دماغش به جوش آمد

کار در خانه در همه جا در فضا (2) یک لحظه او را بیکار نبینید

دختر پیامبر خدا همسر حیدر کارا باشد.

او یک مادر، یک دختر، یک همسر است، خیلی با او مهربان است!

یا در یاد خدا شرکت کنید یا به فکر حیوانات در بازار باشید

بپرسید آیا عملکرد او با عملکرد او متفاوت است؟

گل به زهرا افتخار می کند که چنین گل دماغی در گلزار دارد

همسرش هنگام بازگشت مورد احترام او بود.

مادرش حضرت احمد (3) را بس که بر باب بود.

روز مادر را به نام او بگذارند زیرا او با مردم عزادار شد

در نماز همیشه افکارت را جلوی کوزه بخوان (4)

چه کسی او را عصبانی کرد؟

قداست او مورد تعرض قرار نمی گیرد، مگر کسانی که از شرم و شرم در امان باشند.

قدوسیت او توسط برخی از مقدسین و شریران توجیه نشد.

در کودکی با عجله به سمت راست رفت تا این که همه آزار و اذیت را دید.

مأموریت او مبارزه با ظلم و نفرت از بدی ها و ستمگران است.

تظاهر به دوستی فاطمه نکن! اشتباه نکنید!

دوری از ریا و فریب باید شعار و فداکاری باشد (5)

بدشانسی و چرا از خوب فرار کنیم؟

فروش چیزهای خوب به مردم موجب فضل و رحمت است

جنایتکاران کجایند! چه کسی شبیه آنهاست (6)

عمر کوتاه مواظب کسانی باش که با شعارت تو را فریب می دهند.

همه ما دیده ایم که چگونه «کوید» و شکنجه او (7) چنین حیوانی را آفرید!

اگر رنج از راه درست رخ دهد (8)!

مراقب حملات سایبری بدتر از تاتا باشید (9)

تا به دلال نرسیدی ذهنت را با چیزی پر نکن!

ای «رضا» آستین دامن زهرا تا سرت را روشن کنی.

شرح:
[1] – این به معنای موانع و موانع است
[2] – نام خادم حضرت زهرا
[3] پیامبر او را ام ابیها به معنای «پدر پدر» نامید.
[4] – همسایه ها
[5] شعار و ارادت یعنی صورت و پایین: ظاهر و باطن
[6] طبیعتاً از بشریت طلب آرامش کرد
[7] سویه های کوید 19 یا کرونا
[8] – تفسیر آیات
[9] یعنی در ازای مزایای اینترنت، اگر کنترل نشود، قلب مردم را از بین می برد

دکمه بازگشت به بالا