رد شکایت پرسپولیس از استقلال

اطلاعات تکمیلی:

در پی اعتراض باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس تهران به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، جواد نکونام، مهدی هاشمی نسب، محمد نوازی، بهزاد غلامپور، کیانوش رحمتی، سید حسین و باشگاه استقلال تهران به دلیل انتشار اطلاعات نادرست از طریق مصاحبه بعد از بازی با آلومینیوم اراک، موضوع ماده 71 قوانین و مقررات پرسپولیس تهران با در نظر گرفتن محتوای کلی پرونده و ادله مندرج در آن. تصمیمات صادره، ایرادات مؤثر و ایراداتی که بر دادخواست معترضان تأثیر می گذارد، طبق ماده 106 قانون فدراسیون فوتبال اجرا نمی شود. انتخابات نهایی است.

همچنین در خصوص شکایت فجر شهید سپاسی نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، با توجه به رای توقف رسیدگی به شکایت فجر شهید سپاسی شیراز از باشگاه ستاره سبز شیراز در خصوص استفاده. بازیکنان غیرمجاز از طرف مهدی امانی، مهدی شاه پرست، علیرضا آزادی، حمیدرضا حسینی، مانی عامری و مهدی بذرافشان در بازی دو تیم به دلیل شکایت خارج از مهلت مقرر در اصل 90 قوانین مصوب 1396 با رعایت مقررات صادر شد. با احتساب محتوای کلی پرونده و ادله مندرج در تصمیمات صادره، ایرادات و ادله مؤثری که موجب تضعیف دادخواست معترضان شده است، مطابق ماده 106 مقررات انضباطی تأیید و اعلام می گردد. فدراسیون فوتبال ضمن تکذیب اعتراض. انتخابات نهایی است.

منبع: IPNA

دکمه بازگشت به بالا