عمومی

حضور آگاهانه در انتخابات موجب روی کار آمدن فردی شایسته می‌شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، شنبه شب در گردهمایی فرماندهان پایگاه مقاومت نهضت عظیم راهال و هرجا مردم وارد میدان شدند، با حمایت مردم به نتیجه رسید. ایمز بنابراین رسیدگی به مردم و استفاده از این فرصت می تواند به توسعه کشور در همه ابعاد کمک کند.

وی افزود: رای دادن حق شهروندی است و مشارکت در تعیین سرنوشت یک تکلیف الهی است، بنابراین بر هر فردی است که در حد توان به تعهدات خود عمل کند تا به وجود خداوند افتخار کند. اصلی تبدیل شود

قلمرو آبادان وی گفت: «دشمن منتظر است ببیند مردم پس از اتفاقی که برای رئیس جمهور افتاد چه واکنشی نشان خواهند داد. بنابراین مشارکت قوی‌تر ایران عزیز با اقتدار برای رسیدن به هدف نظام ادامه خواهد داد اگر خدای ناکرده حضور دشمن تضعیف شود جری خیس خواهند شد.

قلمرو آبادان وی خاطرنشان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مردم ایران از این حادثه تلخ به عنوان یک فرصت استفاده خواهند کرد، دقیقاً همین گونه خواهد بود و هشت تیر برای مشارکت حداکثری مردم در تاریخ می ماند.

درویشی گفت: دنیا منتظر سفارش های جدید است و اتفاقات اخیر نشان می دهد که سفارش ها در حال انجام است. گرفتن واضح است که دولت چهاردهم می تواند اهداف نظام را پیش ببرد و جایگاه ایران را در نظم جهانی ارتقا دهد، بنابراین در انتخابات پیش رو یکی از مهمترین راهکارهای دشمن جلوگیری از تکرار دولت شهید رئیسی است. از هر ترفندی برای این کار استفاده خواهد کرد.

وی در خصوص انتخابات اصلح گفت: ائمه انقلاب معیارها و شاخص ها را برای ما ترسیم کرده اند. است از همه مهمتر، دین به استقلال ملی اهمیت می دهد، معتقد به مبارزه با فساد است، عزت و پیشرفت کشور و مردم آن را مد نظر دارد و در مقابل دشمنان شجاع، صادق و وظیفه شناس است. و نه ضعیف و جهادی و انقلابی و نه شب و روز خدمت به مردم را.

وی گفت: حضور آگاهانه موجب کار افراد خوب و شایسته می شود و همه ما موظفیم مشارکت حداکثری را داشته باشیم.

دکمه بازگشت به بالا