استان ها

جلوگیری از قاچاق ۵۷۰۰ دام زنده از هرمزگان

به گزارش خبرگزاری سلام آنلاین. ایرج حیدری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان گفت: “اقدامات اداره اطلاعات استان برای جلوگیری از خروج 5700 گاو آزاد شده از کشور با کنترل مبادی ورودی و خروج هرمزگان قابل تحسین است.
وی افزود: “این فعالیت مهم اداره امنیت میهن نقش مهمی در تنظیم بازار گوشت مغان خواهد داشت.”
به گفته معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی هرمزگان ، فعالیت ها و تلاش های اداره کل اطلاعات برای جلوگیری از قاچاق حیوانات نه تنها تأثیر قابل توجهی در کاهش این پدیده شرور داشته است. قاچاق دام نه تنها باعث بهبود اقتصاد و امنیت غذایی کشور به ویژه گوشت مورد نیاز آنها می شود. روشن است.
حیدری خاطرنشان کرد: سازمان اطلاعات عمومی هرمزگان همیشه پشتوانه قوه مجریه در ارتقا the استان بوده و مردم استان از زحمات سربازان گمنام امام خمینی (ره) در اقتصاد قدردانی می کنند.

48

دکمه بازگشت به بالا