تازه های کسب و کارعلمی و پزشکی

اندازه قطر سر جنین در بارداری

اهمیت اندازه گیری بزرگترین قطر سر جنین (قطر بای پاریتال) با استفاده از سونوگرافی

امروزه با توجه پیشرفت هایی که در زمینه علم و تکنولوژی صورت گرفته، ابزارهایی در دسترس هستند که شما می توانید با استفاده از آنها رشد و تکامل جنینتان را قبل از به دنیا آمدن کنترل کنید. یکی از مهمترین، کارآمد ترین و نیز بی ضرر ترین این ابزارها سونوگرافی است. شما می توانید از همان هفته های ابتدایی یعنی از حوالی هفته های ششم تا هشتم بارداری (6 تا 8)، ساک بارداری شامل جنین، جفت، کیسه زرده و … را در تصاویر سونوگرافی مشاهده کنید اما در این زمان با توجه به ابعاد بسیار کوچک جنین، چیزی جز یک خط چند میلیمتری از او نمایان نخواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از اندازه نرمال bpd جنین همراه ما باشید.

The-diameter-of-the-fetal-head-during-pregnancy

با گذشت زمان و پیشرفت روندهای تکاملی، ارگان های مختلف بدن جنین شما تشکیل شده و رشد می کنند به این ترتیب می توان تصاویر واضح تری از آنها به وسیله سونوگرافی تهیه کرده و حتی بخش های مختلف بدن آنها را اندازه گیری کرد.

جهت کنترل روند رشد جنین، متخصصان سونوگرافی در هر بار مراجعه (خصوصا در سه ماهه دوم و سوم) بخش هایی از بدن جنین را به طور ویژه و دقیق اندازه گیری می کنند، سپس اندازه ها را با اعداد مربوط به سونوگرافی یک جنین نرمال با سن بارداری مشابه (که به صورت جداولی از پیش تهیه شده در اختیار آنهاست) مقایسه می کنند. به این ترتیب می توان در مورد مناسب بودن و یا نبودن رشد جنین نسبت به سن بارداری قضاوت نمود تا در صورت نیاز بررسی های بیشتر انجام شود.

یکی دیگر از کاربرد های بررسی BPD، آن است که با در دست داشتن این عدد در کنار سایر اعداد می توان وزن جنین را تخمین زد. بعلاوه باتوجه به اهمیت رشد متناسب سر در دوران جنینی، BPD به عنوان یک آیتم از رشد سر می تواند در بررسی متناسب بودن و یا نبودن رشد سر جنین کمک کننده باشد.

جدول اندازه بزرگترین قطر سر (BPD) جنین در هفته های مختلف بارداری

سن بارداری

به هفته

حداقل اندازه بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

به میلیمتر

حداکثر اندازه بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

به میلیمتر

اندازه طبیعی یا نرمال اندازه بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

به میلیمتر

11 14 18 16
12 16 24 20
13 20 28 24
14 24 32 28
15 27 35 31
16 31 41 36
17 34 44 39
18 38 46 42
19 40 50 45
20 43 51 47
21 45 53 49
22 47 57 52
23 52 62 57
24 54 66 60
25 58 70 64
26 63 71 67
27 63 73 68
28 68 76 72
29 71 79 75
30 72 80 76
31 74 86 80
32 77 85 81
33 78 90 84
34 80 92 86
35 81.5 94.5 88
36 84 96 90
37 85.5 98.5 92
38 87 99 93
39 87 103 95
40 88 104 96
41 90 106 98

 اهمیت اندازه گیری دور سر جنین با استفاده از سونوگرافی

یکی از موارد بسیار مهم در کنترل رشد جنین بررسی ابعاد سر و میزان رشد آن به تناسب رشد بدن در تمامی سونوگرافی ها است. به این منظور متخصص سونوگرافی در هر بار مراجعه پارامتری به نام ”  ” را اندازه گیری می کند.  با توجه پیشرفت هایی که در زمینه علم و تکنولوژی صورت گرفته، ابزارهایی در دسترس هستند که شما می توانید با استفاده از آنها رشد و تکامل جنینتان را قبل از به دنیا آمدن کنترل کنید. یکی از مهمترین، کارآمد ترین و نیز بی ضرر ترین این ابزارها سونوگرافی است. شما می توانید از همان هفته های ابتدایی یعنی از حوالی هفته های ششم تا هشتم، ساک بارداری شامل جنین، جفت، کیسه زرده و … را در تصاویر سونوگرافی مشاهده کنید اما در این زمان با توجه به ابعاد بسیار کوچک جنین، چیزی جز یک خط چند میلیمتری از او نمایان نخواهد بود.

با گذشت زمان و پیشرفت روندهای تکاملی، ارگان های مختلف بدن جنین شما تشکیل شده و رشد می کنند به این ترتیب می توان تصاویر واضح تری از آنها به وسیله سونوگرافی تهیه کرده و حتی بخش های مختلف بدن آنها را اندازه گیری کرد.

کوچک یا بزرگ بودن بیش از حد اندازه دور سر جنین

جهت کنترل روند رشد جنین، متخصصان سونوگرافی در هر بار مراجعه (خصوصا در سه ماهه دوم و سوم) بخش هایی از بدن جنین را به طور ویژه و دقیق اندازه گیری می کنند، سپس اندازه ها را با اعداد مربوط به سونوگرافی یک جنین نرمال با سن بارداری مشابه (که به صورت جداولی از پیش تهیه شده در اختیار آنهاست) مقایسه می کنند. به این ترتیب می توان در مورد مناسب بودن و یا نبودن رشد جنین نسبت به سن بارداری قضاوت نمود تا  در صورت نیاز بررسی های بیشتر انجام شود.

اندازه گیری اندازه دور سر جنین در کنار موارد دیگر برای تخمین وزن جنین خصوصا در ماه های پایانی بارداری ضروری است. کوچک بودن و یا بزرگ بودن بیش از حد HC گرچه معمولا دلالت بر تفاوت های ژنتیکی دارد اما بررسی آن بسیار ضروری است زیرا گاها ممکن است نشانه ابتلای جنین به عارضه هایی همچون میکروسفالی، ماکروسفالی، هیدرو سفالی و … باشد.

جدول اندازه دور سر (HC) جنین در هفته های مختلف بارداری

سن بارداری

به هفته

حداقل اندازه دور سر (HC)

به میلیمتر

حداکثر اندازه دور سر (HC)

به میلیمتر

اندازه طبیعی یا نرمال دور سر (HC)

به میلیمتر

11 44 74 59
12 55 85 70
13 69 99 84
14 81 111 96
15 93 123 108
16 113 143 128
17 126 156 141
18 131 171 151
19 140 180 160
20 150 190 170
21 156 196 176
22 168 208 188
23 190 230 210
24 200 240 220
25 211 251 231
26 218 258 238
27 230 270 250
28 243 283 263
29 244 294 269
30 249 299 274
31 259 309 284
32 263 313 288
33 275 325 300
34 280 330 305
35 285 335 310
36 292 342 317
37 296 346 321
38 303 353 328
39 311 361 336
40 315 365 340
41 319 369 344

 

 

دکمه بازگشت به بالا