فرهنگ و هنر

انتشار نرخ‌نامه انجمن صنفی ویراستاران

اساسنامه اتحادیه سردبیران منتشر شد.

به گزارش سلام آنلاین، در صفحه کانون سردبیران صنفی در این بیانیه آمده است: نویسنده رنج می برد. با همکاری ناشران و مالکان برای تعیین حقوق و دستمزد، تصمیم گرفتیم اولین نسخه را در سال 1400 منتشر کنیم.

مستندات این فهرست بها با همکاری تیمی متشکل از اعضای کمیسیون حقوقی و تحریریه اتحادیه تهیه و بر اساس پنج متغیر (انواع مقالات، سخت کوشی، مشتریان، رتبه بندی تحریریه) قیمت ها تعیین شد. ).

راهنمای قیمت گذاری: سندی در وب سایت انجمن آپلود می شود که شامل دستورالعمل های گام به گام، تنظیمات، اجزای ویرایش، افزایش ارزش، مسئولیت های ویرایشی، ارزیابی ویراستاری و واژه نامه است. توصیه می شود آن را با دقت بررسی کنید.

نحوه استفاده از جدول نرخ: جدول پایین صفحه اول وب سایت انجمن قابلیت تعیین نوع متغیر را دارد تا نرخ نهایی را بر اساس تعداد کلمات کل کتاب (قبل از ویرایش) مشخص کند.

در این سیاست علاوه بر در نظر گرفتن منافع ویراستاران، منافع پدیدآورندگان و ناشران نیز در نظر گرفته شده است تا همسویی آنها در اجرای این خط مشی زمینه را برای ارتباطات بیشتر فراهم کند.بهتر و صادقانه تر. و در نتیجه شغل های بهتری ایجاد شود.

امید است با این قیمت اختلافات بین مشتریان و مشتریان حل شود. انجمن ویراستاران از نظرات یا پیشنهادات بازدیدکنندگان استقبال می کند و لیست قیمت را جمع آوری می کند و تا پایان فروردین ماه 1400 جلسه برای بررسی پیشنهادات برگزار می شود. لطفا نظرات خود را به ایمیل انجمن ارسال کنید.

http://anjomanvirastar.ir

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا