عمومی

اشتباه محاسباتی امام جمعه لواسان چه بود؟

این خبر بسیاری از مردم ، به ویژه جوانان خواهان عدالت ، را شوکه کرده است ، حتی اگر چنین اطلاعاتی دیگر برای بسیاری شگفت آور نباشد ، زیرا آنها به خوبی می دانند که تناقضات و شیوه های نامعقول در این نهاد وجود دارد. بسیاری از جمهوری های اسلامی به قانون تبدیل شده اند.

مردم دیگر تعجب نمی کنند که برخی از ائمه جمعه با نفوذ با کسی برخورد نمی کنند که هر از چند گاهی با افشای مطالب باعث بی اعتمادی دینی و سیستمیک می شود و موجی رسانه ای ایجاد می کند. اما امام جمعه که مسئول شهرت و منع خود بود منکر ، علیه گروه های اقتصادی در پادشاهی امام جمعه خود عمل کرد ، کنار گذاشت تا برای امام درس باشد. جمعه ای دیگر و آنها حدود خود را می دانند.

به یاد دارم در اوایل دهه 1980 یک دانشجوی جوان دادگستری نزد من آمد که در دهه 1970 به طور جدی و مداوم درگیر فساد اقتصادی و سوء رفتار بود و از من خواست در مورد عدالت خود به او بگویم. مشاوره کرد ، اما او از من تعجب کرد ، من به او گفتم ورود شما به این حوزه را به شما یا هر جوان توصیه نمی کند ، زیرا در این صورت با شکست و تناقضاتی روبرو خواهید شد که باعث می شود شما با نظام مذهبی و دولت مشکل داشته باشید بدون اینکه نتایج به واقعیت برسد.

اگر امام لواسان روز جمعه با من مشورت می کرد ، من پایان راه را به او می گفتم ، اگرچه معتقدم حرکت او در این جاده نتایج خوبی به دنبال داشت و به دلیل سادگی ، شجاعت و مردم مایه افتخار می شد. فقط یه کشیش

اما در هر صورت ، من به او توضیح می دهم که سیستم به عزم ، اراده و عزم کافی برای جستجوی عدالت و مبارزه با نخبگان قدرتمند از دهه 1970 به بعد نیاز دارد ، بنابراین زاویه رانت فساد اجاره بله ، و اگر شعارها و دستورالعمل ها در مورد عدالت و مبارزه با فساد ، بخش اصلی آن ایجاد نمایندگی سیستمیک است ، نه مبارزه مطلق با فساد.

یکی از دلایل این تأخیر و ناتوانی رژیم در مقابله با مفاسد اقتصادی ، که ایران را در بالاترین سطح فساد در جهان قرار داده است ، قاچاق انسان از هر دو طرف است. دو مورد در سه دهه گذشته ، که منجر به نانوشته ای می شود. اگرچه در دهه گذشته برخی از افراد درگیر در نهادهای انقلابی منصوب شده اند. در این جریان قدم بگذارید و بدون تبعیض مبارزه با فساد را تاریک کنید.

در چنین شرایطی ، معمول است که مقامات بالاتر اجازه ندهند هیچکس از محدوده و حدود خاصی در زمینه عدالت و مبارزه با فساد فراتر رود و با اخراج یا تهدید یا حتی تعقیب وی ، راه او را ببندد. به دلایل عجیبی مانند وجود نظرات انسدادی در پای جویندگان عدالت.

بنابراین ، لازم است همه مردم ، به ویژه جوانان ایدئولوژیک که خواهان عدالت و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی هستند ، بدانند که باید هوای این دو آرمان را به نحوی بنوشند. این نباید باعث حساسیت شود. ، کینه و خطر برای مافوق خود باید مظهر مهم سیستم باشد ، در غیر این صورت بهتر است آنها از چنین ایده ها و آرمانهایی دست بکشند و به دین و جهان خود توجه کنند. به قول حافظ سیرین سخون:

صوفیان به اندازه باد می نوشند
این ایده را فراموش کنید!

دکمه بازگشت به بالا